Vormen van loopbaanonderbreking

Geschreven op in de categorie t-groep

Vormen van loopbaanonderbreking

Als medewerkster personeelsadministratie bij t-groep informeer en begeleid ik onze medewerkers bij het aanvragen van thematisch verlof of tijdskrediet. Dit zijn twee vormen van loopbaanonderbreking en bestaan naast elkaar. Recent zijn voornamelijk in het tijdskrediet belangrijke wijzigingen gebeurd, met de nodige vragen en onduidelijkheden tot gevolg.

Ondertussen zitten de nationale arbeidsraad en de politiek gelukkig opnieuw op dezelfde golflengte, waardoor aangevraagd tijdskrediet vanaf 1/6/2017, zowel recht op afwezigheid bij de werkgever geeft, als recht op uitkeringen van RVA. Het tijdskrediet zonder motief werd afgeschaft en het tijdskrediet met motief werd uitgebreid tot 51 maanden in totaal.

Hieronder schets ik een overzicht van de bestaande vormen van thematisch verlof en tijdskrediet met motief vandaag. Verwar deze systemen niet!

1. Thematisch verlof

Er bestaan 3 vormen van thematisch verlof:

• Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof geeft je de mogelijkheid om je arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen en zo tijd vrij te maken voor je kind. Dit recht wordt toegekend voor elk kind dat nog geen 12 jaar is, of nog geen 21 jaar als je kind door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid is getroffen.

• Verlof voor medische bijstand

Verlof voor medische bijstand biedt je de mogelijkheid om je arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen om te zorgen voor een gezinslid of een direct familielid tot de tweede graad, dat lijdt aan een zware ziekte.

• Palliatief verlof

Palliatief verlof biedt je de mogelijkheid om je arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen om palliatieve zorgen te verstrekken. Er zijn geen voorwaarden voor verwantschap.

2. Tijdskrediet met motief

Er bestaan 6 vormen van tijdskrediet met motief.

• Zorg voor een kind jonger dan 8 jaar

Dit motief is voorzien om te zorgen voor je kind jonger dan 8 jaar. NIet te verwarren met ouderschapsverlof dat een thematisch verlof is.

• Palliatieve zorgen verlenen

Dit motief dient om palliatieve zorgen te verstrekken aan iemand die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en terminaal is. Niet te verwarren met palliatief verlof dat een thematisch verlof is.

• Zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid

Dit motief kan je bekomen om te zorgen voor een familie- of gezinslid dat zwaar ziek is of dat lijdt aan een ernstig gezondheidsprobleem.

Nieuw hier is dat de behandelende arts van dit gezins- of familielid van mening moet zijn dat naast de eventuele professionele hulp die deze persoon reeds krijgt, de onderbreking van jouw prestaties nodig is inzake verzorging, voor het herstel van de patiënt (dit wordt vermeld op het medisch attest). Niet te verwarren met (thematisch) verlof voor medische bijstand.

• Zorgen voor uw gehandicapte kind dat jonger is dan 21 jaar

Opgelet: de periode waarvoor het tijdskrediet wordt aangevraagd of verlengd moet ingaan vóór de 21ste verjaardag van het kind.

Niet te verwarren met (thematisch) verlof voor medische bijstand of het ouderschapsverlof, noch met het motief voor tijdskrediet "een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad bijstaan".

• Bijstand of zorg verlenen aan uw zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van uw gezin

Opgelet: de periode waarvoor het tijdskrediet wordt aangevraagd of verlengd moet ingaan vóór het kind 18 jaar wordt. Niet verwarren met (thematisch) verlof voor medische bijstand of het ouderschapsverlof , noch met het motief voor tijdskrediet "een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad bijstaan".

• Een erkende opleiding volgen

Dit motief kan je bekomen als je studies wil aanvangen of voortzetten. 
Meer gedetailleerde informatie vind je op de site van RVA.

Auteur: Isabelle De Keersmaker, HR medewerker personeelsadministratie

Deel dit artikel

Lees meer op onze website over , , .