Je job valt niet ver van de boom

Geschreven op in de categorie tips

Je job valt niet ver van de boom

Heroriënteer jezelf met je stamboom

Hoe (her)oriënteer je jezelf? Hoe vind je een nieuwe job als je individuele competenties geen directe inspiratie opleveren? Het loont de moeite om jouw competenties in kaart te brengen via je eigen familiegeschiedenis. Je kan dit samen doen met een job- of loopbaancoach. Denk voor die ‘familiecompetenties’ bijvoorbeeld aan de sportieve kwaliteiten van tennisster Kim Clijsters (moeder Belgisch kampioen turnen, vader profvoetballer). Om die in kaart te brengen, maak je gebruik van een beroepenstamboom.

Het blijft in de familie

Niet enkel Bekende Vlamingen of high potentials kunnen op de kwaliteiten van hun ouders en grootouders terugvallen. Ook ‘normale’ mensen als jij en ik hebben vaak sterke competenties binnen hun familie. Denk maar aan je eigen talenten zoals lesgeven, verkopen of mensen verzorgen. Sommige mensen treden letterlijk in de voetsporen van hun ouders of grootouders en nemen hun beroep over, zoals een kleindochter van een cafébazin die haar eigen café opent.

Hetzelfde, maar dan anders

In andere gevallen kunnen jouw competenties uitgroeien tot een variatie op het oorspronkelijke familie-talent. Als zoon van een militair word je later misschien politie-inspecteur. Of je geeft er je eigen invulling aan. Zo wil je als dochter van een vrouwelijke buschauffeur misschien liever privé-chauffeur worden. Vaak is er binnen je familie ook een bijzondere affiniteit met bepaalde sectoren of domeinen. Zo wil je als kind van twee geneesheer-specialisten misschien graag als logistiek manager in een ziekenhuis aan de slag. Tegelijkertijd gebeurt het dat je je soms juist afzet tegen dominante ‘familiecompetenties’ en ga je een totaal andere kant uit. Ook hier kan je beroepenstamboom veel opheldering brengen.

Hoe maak je een beroepenstamboom?

Om zo’n beroepenstamboom uit te tekenen, breng je de laatste drie generaties en hun beroepen in kaart: je eigen generatie (broers en zussen), je ouders en je grootouders langs vaders- en moederszijde. Vaak zie je dan al specifieke competenties verschijnen zoals bijvoorbeeld rekenen, techniek, verkoop, lesgeven, verzorgen, bouwen of transporteren.

Je beroepenstamboom kan soms ook handig zijn om bepaalde uitzonderlijke competenties die je hebt te duiden of te kaderen. Als je op jonge leeftijd al over sterke leidinggevende, ondernemende of creatieve vaardigheden beschikt, heb je wellicht ouders of grootouders, broers of zussen die diezelfde competentie vertonen. Dankzij jouw stamboom begrijp je beter waar je bijzondere competenties vandaan komen. Bovendien wordt het makkelijker om deze competenties te aanvaarden, te waarderen en vervolgens uit te spelen in je zoektocht naar een nieuwe job.

Verander negatieve zaken

Helaas weerspiegelt je stamboom niet enkel positieve zaken. Ook problemen i.v.m. werk zie je in je beroepenstamboom terugkeren: burn-out, werkverslaving, arbeidshandicap, ontslag, conflicten met werkgever of 12 stielen, 13 ongelukken. Ook hier wordt het soms makkelijker om je problemen te erkennen en aan te pakken als je inziet dat deze problemen méér zijn dan louter jouw individuele problemen. Je pakt als het ware de familieproblemen aan. Hierdoor krijg je de kans om issues die van generatie op generatie worden doorgegeven, eindelijk op te lossen.

Leer uit je stamboom

Zowel als je op zoek bent naar nieuwe jobmogelijkheden of als je je loopbaanproblemen grondig wil aanpakken, is een stamboom een bijzonder dankbaar instrument. Niet enkel voor jezelf, maar ook voor je jobcoach zijn familiecompetenties een heel nuttig instrument. Zo vinden we samen je beste jobmatch.

Noot:

Afgelopen zaterdag startte de krant De Morgen met een nieuwe reeks, getiteld ‘De naam van de vader’, over kinderen die gewild of ongewild in de voetsporen treden van hun bekende vaders.

 

Auteur: Lies Klerkx, trajectbegeleider

Deel dit artikel

Lees meer op onze website over .